Pitanja i odgovori

BRZI PREGLED 

h v / 24.10.2006 22:53

etažu kuće u Rijeci zidane poroterm ciglom 30s razmišljamo ožbukati vašom termo žbukom,zanima me koju bi žbuku preporučili te u kojoj debljini.Da li bi ta žbuka mogla ostati kao završni sloj do proljeća ili bi je trebalo odmah zaštititi završnim slojem

ODGOVOR

"U svom upitu niste naveli da li su betonski dijelovi konstrukcije (serklaži - horizontalni, vertikalni, nadvoji) izolirani ili ne.

Ukoliko su sve betonske površine dodatno toplinski izolirane (primjenom kombi ploča ili dr.) toplinsku izolaciju vanjskih zidova od poroopeke debljine 30 cm preporučamo izvesti toplinskom žbukom - TERATERMO ŽBUKA u debljini min. 4 cm. Primjenom kvalitetnijih toplinskih žbuka - TERATERMO 100 STANDAR ili TERATERMO 100 EKSTRA ostvaruje se znatnija toplinska izolacija, što, obzirom na lokaciju vašeg objekta nije neophodno.

Toplinsku žbuku preporučamo nakon min. 10-14 dana obraditi TERATERMO GLETOM. Tako obrađene površine iznimno, mogu ostati ""otvorene"" do proljeća kada planirate nanositi završni sloj.

Ukoliko betonske površine nisu izolirane, potrebno ih je obložiti toplinsko izolacijskim polistiren pločama debljine 2 cm, prije nanošenja toplinske žbuke, kako bi se ujednačio prolaz topline. U tom slučaju preporuča se i primjena toplinskog sustava TERMOZOL. "

i b / 21.10.2006 12:47

interesira me od kakvog se betona prave vinogradarski stupovi(specifikacija materijala)?

ODGOVOR

Za izradu se koristi MB30.

A Č / 20.10.2006 8:58

Zanima me toplinska učinkovitost izvedbe fasade TERATERM 080 u odnosu TERMOZOL, debljine 4-6cm.
Radi se o suterenu kuće sa vanjskim betonskim zidovima debljine 35cm te kamenom izvana.
Postojao je problem hladnih unutarnjih zidova, kondenzata, plijesni i gljivica.
Očekujem da će toplinska fasada pomoći, no u kojoj mjeri jedna odnosno druga izvedba?

ODGOVOR

Veća učinkovitost toplinske izolacije ostvaruje se primjenom TERMOZOL sustava na svim vrstama podloge, budući da je toplinska provodljivost fasadnih polistiren ploča znatno niža u odnosu na toplinsku provodljivost toplinskih žbuka.

Fasadna polistiren ploča EPS 18 kg/m3 toplinska provodljivost 0,042 W/mK
Toplinska žbuka TERATERMO 080 toplinska provodljivost 0,08 W/mK

Na temelju gore navedenog može se uočiti da se kvalitetnija toplinska zaštita objekata ostavaruje primjenom toplinskog sustava TERMOZOL, a time ujedno i veća ušteda u potrošnji enegrenata.

Obzirom da se radi o suterenskom prostoru, ukoliko se grijani prostor nalazi i ispod razine okolnog terena, nije dovoljno izvesti toplinsku izolaciju vanjskih zidova iznad visine terena, već je potrebno izvesti i toplinsku izolaciju betonskih površina ispod razine tla primjenom toplinsko-izolacijskih ploča ekstrudiranog polistirena.

a b / 18.10.2006 2:42

Posjedujem stariju obiteljsku kuču,kod koje je zbog neurađene horizontalne temljne izolacije postojei velika vlaga u zidovima u naročito prizemlju, a i na katu. Molim vas za savjet da li postoji efikasan način sanacije,kako se izvodi i sa kojim sredstvima.

ODGOVOR

Bili bi dobro izmjeriti količinu vlage u zidovima da se može predložiti sanacija zidova pod vlagom.
Oko objekta treba napraviti hidroizolaciju i drenažu.
Prekid kapilarne vlage može se izvoditi injektiranjem ili upotrebom vodoodbojnih žbuka SANISIL.
Zidove prije upotrebe Sanisilnih žbuka možete dodatno premazati i hidroizolirati hidroizolacijskom žbukom u dva premaza.

T B / 17.10.2006 14:43

Postovani,
čime izravnati kosi betonski krov koji je dosta hrapav kako bi smanjio utrosak smjese za hidroizolaciju? Radi se o betonskoj površini na koju namjeravam nanjeti tekucu gumu marke sikaflex.

ODGOVOR

Vaš betonski ravni krov možete izravnati Reparaturnim mortom F ili G.
Tim mortom možete izranati površine i do 20mm debljine uz nanošenje u više slojeva.

K M / 11.10.2006 18:58

Napravio sam stiropor glatku fasadu ovim redosljedom(sav materijal je samoborkin)-Stiropor-samoterm-Samoterm glet-teranil extra(2X)-grund-završna fasadna boja(2X).Fasada je završena prije 4 dana i danas ujutro su se pojavile crte od curenja boje sa fasade,uzrokovane vlagom u zraku po noći.Inače živim u Karlovcu.Pitanje.Da li je problem u fasadnoj boji?.Bi li trebalo fasadu namazati još jednom?I kako če ta boja biti izdržljiva na kišu ako je samo radi vlage došlo do ovih problema.Inače sam soboslikar i ličilac i napravio sam dosta glatkih fasada,ali sa ovim sam se prvi puta susreo,jer sa niti jednom nije bilo ovakvih problema.Unaprijed hvala

ODGOVOR

"Na TERMOZOL fasadni sustav (sustav sa ""stiropor"" pločama) kao završni sloj preporuča se FASADNA ŽBUKA, A NE BOJA. Ne znam koji ste tip boje koristili, ali ako je podloga bila suha i uz kvalitetnu prethodnu impregnaciju boja bi nakon 4 dana trebala biti suha.
Molim da nam se javite telefonom pa da razjasnimo problem."

m h / 13.10.2006 15:49

"htio bih topl.- izolirati vanjski zid, koji je prethodni vlasnik izveo od siporeksa i sa nekakvom tankoslojnom žbukom ili pak običnim gletom. preko toga je premazana ""dulux"" boja. je li postupak izvođenja stiropor-fasade na takvom zidu uobičajen (grund, ljepilo, mrežica, ljepilo, završna žbuka) ili...?"

ODGOVOR

Preporuka: poželjno je skinuti prethodne slojeve prije izvođenja Termozol sustava ili barem postojeću boju, te površinu grundirati Kontakt grundom prije ljepljenja okipor ploča Samotermom.
Poljepljene ploče pregeletati Samotermom utisnuti staklenu mrežicu i ponovno pregletati Samotermom.
Završna dekorativna žbuku po izboru: SEP, SILIKAT ili AKRILAT.

J P / 10.10.2006 22:28

Molim vas da mi odgovorite dali svježe betonirane balkone treba zaštiti nekim sredstvom protiv smrzavanja pošto keramičke pločice namjeravam postaviti tek na proljeće. Hvala.

ODGOVOR

Ako je materijal, beton kojim su rađeni balkoni dobre kvalitete, nije za jednu zimu potrebna dodatna zaštita.

F P / 13.10.2006 19:50

Živim u privatnoj kući u Splitu prizemlje<špruc-premaz>+2kata koja su od cigle bez žbuke,planiram uskoro zahvat na fasadi koji uključuje tvrdu kamenu vunu te u konačnici sep.
Da li mi možete dati savjet koji materijal-e koristim i u kom redoslijedu uz napomenu da je objekt na Splitskom području zimi izložen udaru jake bure i kiši,ljeti visokoj temperaturi.
Unaprijed zahvaljujem!

s poštovanjem:

Fabjan Peričić

ODGOVOR

Ako su zidovi kuće ravni i ne treba ih poravnati grubom žbukom,te ste se odlučili na izolaciju pločama kamene vune preporučamo vam sljedeće:
- ploče kamene vune ljepite točkasto i trakasto po ploči SAMOTERMOM,
- prije ljepljenja ploča postavite sokl profil koji ovisi o debljini ploča koje će te koristiti.
- Ploče dodatno pričvrstite pričvrsnicama sa min 5/kom/ploča.
- SAMOTERM nanosite na ploče punoplošno u d=2-3mm, u svježe utisnete staklenu mrežicu, kutne profile na otvore te dijagonalno.
- Drugi sloj Samoterma nanositi na očvrsli prvi sloj drugi dan.
- ZAVRŠNI SLOJ: mineralni kao SEP -Z 200 + mineralkolor ili AKRILATNA ŽBUKA- TERAKRIL.

s m / 10.10.2006 7:45

"Poštovani,
laik sam što se tiče građevine,pa ne znam da li ću dobro postaviti svoj problem.Radi se o novoizgrađenoj obiteljskoj kući zidana običnom ciglom.Prije mjesec dana započelo se je sa vanjskom termom žbukom (rofix) i zatim je preko te žbuke stavljen neki dodatni zaštitni sloj (rofix 411).Ono što mene brine je da to sada sve izgleda jako ""brdovito"", vide se prelazi, a i na dosta mjesta kao da izbija neka siva boja.Izvođač tvrdi da je to OK, da je to ipak samo žbuka te da će fasada sve izravnati.
Možete li mi dati neki savjet?"

ODGOVOR

Bez uviđaja na objektu, te budući da ne znamo o kojoj se završnoj žbuci radi, ne možemo vam odgovoriti na vaše pitanje.
Preporučamo vam da odgovor potražite kod firme ROFIX.