Toplinski fasadni sustavi

Certifikat - 10 godina Certifikat - Izvorno hrvatsko Certifikat - Best Buy Certifikat - Qudal Certifikat - ETICS Uštedi energiju Savjeti

Termozol Ekstra

Vrhunska kvaliteta!

Termozol standard fasadni sustav

FASADNI SUSTAV

TERMOZOL EKSTRA

Toplinski fasadni sustav sa pločama ekspandiranog polistirena EPS F sa dodatkom grafita ili mineralne vune MW, zahvaljujući visokovrijednim svojstvima ugrađenih materijala osigurava i do 20% bolju toplinsku zaštitu i mogućnost dodatne uštede.

Termozol ekstra elementi


 

ELEMENTI SUSTAVA
 

1. LJEPLJENJE
SAMOTERM potrošnja: 4-6kg/m2
 

2. TOPLINSKA IZOLACIJA:
EPS F sa grafitom, MW
 

3. PROFIL PVC S MREŽICOM
 

4. PRIČVRSNICE
 

5. MORT ZA ARMATURNI SLOJ:
SAMOTERM  /  SAMOTERM GLET, potrošnja: 4kg/m2 / 2,5 kg/m2
 

6. ARMIRAJUĆA MREŽICA:
SAMOBORKA PRIMAFAS 160
 

7. TEMELJNI PREMAZ:
MINERALKVARC GRUND
 

8. ZAVRŠNA OBRADA:
SILIKONSKA ŽBUKA Z; R; Š; VA
TERAKRIL Z; R; Š; VA
SILIKATNA ŽBUKA Z; R; Š; VA
SEP Z; R
 

Termozol ekstra proizvodi
 

 

 

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

 

  • najučinkovitija toplinska zaštita
  • visokokvalitetni materijali
  • visoka paropropusnost
  • visoka protupožarna zaštita (MW)
  • funkcionalnost i dugotrajnost