Dokumenti
i cjenici

Ton karte

Pogledajte ton karte završnih žbuka i premaza kao i fugir masi. skim materijalom.

Ton karta završnih žbuka i premaza

(PDF ~ 540 Kb) verzija 1.1, ožujak 2008. - sadrži oznake grupe proizvoda u kojima se pojedini ton može dobiti

preuzmite dokument
Ton karta TERAFIL-a

PDF - sadrži ton kartu, boje u kojima se TERAFIL izrađuje.

preuzmite dokument