Početna

REPARATURNI MORT R4-250

cementni mort za saniranje betona

Namjena i svojstva

jednokomponenti, tiksotropni, tvornički pripremljen reparaturni mort, armiran vlaknima, s brzim razvojem čvrstoća; otporan na sulfate; za vanjske i unutarnje radove kod oštećenja od 8 do 40 mm na vertikalnim i horizontalnim površinama; za konstrukcijski popravak (Razred R4) betonskih i armiranobetonskih površina na mostovima, tunelima, vijaduktima, rubovima kanala i sl.; za sanaciju i zaštitu betonskih i armiranobetonskih obloga oštećenih zbog korozije armature; kod zapunjavanja krutih sljubnica (zid-pod, pukotina u podu ili zidu i sl.); sanaciju prednapregnutih betonskih elemenata i konstrukcija


Potrošnja

1,85 kg/m2/mm


Izgled

sivi prah sa zrnom

Cjenik proizvoda

 

Slika Proizvod Eanjedinica mjereKoličinaSadržaj paletePakiranjeVpc vpc
25kg vreća
Šifra: 01070570
3850317067237kg251500vreća 0,76 €/kg