O nama

Provedba EU projekta ERUTSPROVEDBA PROJEKTA "ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITA TRANZICIJA PODUZEĆA SAMOBORKA D.D."

 
Društvo SAMOBORKA d.d. započelo je 01.04.2023. s provedbom projekta „ Energetski i resursno učinkovita tranzicija poduzeća SAMOBORKA d.d. “ u sklopu Poziva „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo “ sufinanciranog u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.
 
Projektom „Energetski i resursno učinkovita tranzicija poduzeća SAMOBORKA d.d.“ društvo SAMOBORKA d.d. vrši prilagodbu prema ekološkim i globalnim zahtjevima zelenog rasta kroz ostvarenje ulaganja u zelenu tranziciju kojima će se smanjiti negativni učinci poduzetnika na klimu i okoliš, povećati održivost proizvodnje te ojačati njegova lokalna i regionalna konkurentnost. Projektom se osigurava brža i kvalitetnija prilagodba proizvodnog procesa korištenjem obnovljivih izvora energije te smanjenjem potrošnje energije i CO2. Osim direktnih koristi za okoliš navedene mjere doprinose i smanjenju troškova energenata čime se direktno podiže konkurentnost društva na domaćem i stranom tržištu.

Projektom se planiraju ostvariti sljedeće mjere:
 
1. Izgradnja sunčane elektrane priključne snage 499 kW kojom je procijenjena ušteda godišnje potrošnje primarne energije za 1.174.120,78 kWh/god, smanjenje emisija stakleničkih plinova za 124,62 t/god.
2. Modernizacija poslovanja kroz uvođenje ERP sustava sa povezanom infrastrukturom - ERP uključuje cjelovito rješenje svih relevantnih modula te se u svrhu dostatnog podržavanja ovog rješenja uvodi i odgovarajuća mrežna infrastruktura. Nova IT mrežna infrastruktura uključuje mrežne switch-eve s podrškom za spajanje Ethernet i optičkih kablova, upravljive Ethernet switch-eve, optičke kablove, ormare za smještaj mrežnih uređaja, ladice, ventilatore, i drugi sitni materijal.
3. Nabava nove računalne infrastrukture kojom se osim hardverske modernizacije postiže i direktna ušteda u potrošnji energije
4. Unaprjeđenje weba kroz uvođenje sustava „Web E-COMMERCE“ koji uključuje prilagodbu trenutnog weba kako bi se mogao upariti sa B2B sustavom i nadovezati na ERP rješenje.
5. Automatizaciju pogona plastike – uključuje provedbu projektnog i elektro inženjering, uvođenje komandnih ormara, sklopne i zaštitne oprema, a odnosi se na nabavku i instalaciju hardverskih i softverskih rješenja kojima će se automatizirati postrojenje plastike, a kako bi se uklonili gubici energije i proizvodnih prihoda zbog zastoja u proizvodnji i netočnih receptura.
 
Kako bi se projekt mogao provesti u skladu s pravilima Poziva ugovorena je i vanjska usluga za provedbu projekta. Na kraju provedbe projekta izvršit će se i Pozivom propisana revizija projekta.

Očekivani rezultati nakon provedbe projektnih aktivnosti:
1. povećanje udjela OIE za 52,93% u ukupnoj potrošnji isporučene energije unutar projektne cjeline,
2. smanjenje potrošnje isporučene energije za 52,93% unutar projektne cjeline,
3. ubrzanje proizvodnog ciklusa za min 25% mjereno smanjenim utroškom radnog vremena u promatranom proizvodnom ciklusu na razini plastike, i min. 5% na razini projektne cjeline,
4. povećanje prodaje zbog oslobođenih kapaciteta i priprema za nova ulaganja u periodu do 2033.,
5. povećanje proizvedenih jedinica proizvoda za 25% na razini plastike,

 
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:
Nositelj projekta:
DIONIČKO DRUŠTVO SAMOBORKA, INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA
Ukupna vrijednost projekta: 2.268.626,75 €
EU udio u financiranju projekta: 861.084,67 €
Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2023 – 01.04.2025.
Kontakt podaci:
Tomislav Trčak
+38513322836
tomislav.trcak@samoborka.hr
www.samoborka.hr