O nama

Zbrinjavanje otpadne ambalaže

Želimo Vas obavijestiti da sukladno  ZAKONU O OTPADU (članak 36. stavak 7.), otpadnu ambalažu od opasnih tvari koja nastaje pri uporabi slijedećih naših proizvoda:
  • ANTISOL (pakiranja 5 i 20 litara),
  • TERACID (pakiranja 1, 5 i 20 litara),
  • FIKSANIR (pakiranja 1, 5 i 20 litara),
  • TERACID KOLOR (pakiranja 2, 5 i 15 litara),
  • TERAPOKS (A + B komponenta),
  • TERAPOKS GRUND (A + B komponenta) i
  • SANIKTIL KONCENTRAT (pakiranja 1, 3 i 5 litara)

 

možete zbrinuti na način da preostalu ambalažu nakon uporabe proizvoda, koja se svrstava u otpadnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima KB 15 01 10* predate prodavaču na mjestu kupnje.
 
Istu će ambalažu po pozivu zbrinuti na odgovarajući način tvrtka CIAK d.o.o. s kojom SAMOBORKA ima ugovor.