Žbuke, premazi i ljepila

Dekorativne žbuke

Proizvodi prirodnog mineralnog sastava, posebnog načina obrade i prepoznatljive teksture nezaobilazan su dio obnove graditeljske baštine.

ŠTOKANA ŽBUKA

mineralna žbuka

opširnije o proizvodu

KAMENA ŽBUKA

mineralna žbuka "bizek mort"

opširnije o proizvodu

GOTIK ŽBUKA

mineralna žbuka rustikalne teksture

opširnije o proizvodu