Žbuke, premazi i ljepila

Žbuke posebne namjene

Prostori posebnih namjena i radnih uvjeta iziskuju posebnu obradu zidova i konstrukcije. Samoborkine žbuke posebne namjene omogućavaju odgovarajuću zaštitu od štetnog ionizirajućeg zračenja kao i protupožarnu zaštitu.  

BARITNA ŽBUKA 2

cementna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

opširnije o proizvodu

BARITNA ŽBUKA FINA

cementna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

opširnije o proizvodu

VATROSTOP

žbuka za protupožarnu zaštitu

opširnije o proizvodu