Žbuke, premazi i ljepila

Ojačanje, saniranje i renoviranje

Saniranje i renoviranje nezaobilazan su dio graditeljstva kojima štitimo i čuvamo našu bogatu graditeljsku baštinu, ali i podižemo kvalitetu života u njima. Jedan od glavnih preduvjeta za uspješno izvedenu sanaciju je upotreba odgovarajućih materijala.