Žbuke, premazi i ljepila

Zaštita

Samoborkini proizvodi certificirani prema važećim propisima (HRN EN 1504-2) primjenjuju se na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama kao zaštita od agresivnih utjecaja vode, plinova iz okoliša (CO2, SO2 i dr.), soli klorida, djelovanja tlaka, odgađaju karbonatizaciju, omogućuju elastičnu zaštitu i osiguravaju projektiranu trajnost betonske konstrukcije.

BETONPROTEKT MONOELASTIK

jednokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

opširnije o proizvodu

BETONPROTEKT DUOELASTIK

dvokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

opširnije o proizvodu

AKROTON PLUS

akrilatna boja za površinsku zaštitu betonskih konstrukcija

opširnije o proizvodu