Novosti

FRCM SAMOBORKA u protupotresnoj obnovi

Samoborka predstavlja prvi hrvatski FRCM sustav, razvijen kao tehnološko rješenje za popravak i ojačanja zidanih konstrukcija, uključujući i one pod konzervatorskom zaštitom.

SAMOBORKA FRCM je cjeloviti kompozitni sustav koji uključuje anorgansku matricu s pucolanskim djelovanjem  koja omogućuje lakšu i bržu ugradnju te osigurava odličnu fizikalo-kemijsku i mehaničku kompatibilnost sa zidanim i kombiniranim ziđem kao podlogom. Njegova uporaba omogućuje premošćivanje vlačnih i posmičnih naprezanja zidanih objekata te povećanje duktilnosti cijele konstrukcije, uz neznatan utjecaj na arhitekturu građevine. Korištenjem mortova na bazi hidrauličkih veziva unutar SAMOBORKA FRCM sustava osiguravaju se dodatne pogodnosti  kompatibilnosti sa tradicionalnim materijalima potrebne za primjenu na povijesnim građevinama. SAMOBORKA FRCM SUSTAV primjenjuje se za jednostrano ili obostrano punoplošno ojačanje nosivih zidova uz primjenu poprečnog sidrenja odgovarajućim sidrima, kao i  za popravak lokalnih pukotina.

Sanacija lokalnih pukotina zidanih konstrukcija FRCM sustavom

 

Sanacija lokalnih pukotina FRCM sustavom najmanje je invazivna metoda. SAMOBORKA FRCM sustav čine visokoduktilni mortovi niskog modula elastičnosti SANACIJSKI MORT 1K / SANACIJSKI NHL MORT 1K / SANACIJSKI MORT 2K  / SANACIJSKI NHL MORT 2K (ovisno o zahtjevu projekta)  i odgovarajuća mrežica za ojačanja (alkalno otporna staklena mrežica ARG ili karbonska mrežica C).


 

Ojačanje zidanih konstrukcija FRCM sustavom

 

Primjena SAMOBORKA FRCM sustava je namanje invazivna metoda ojačanja nosivog tradicionalnog ziđa (zidovi od opeke, kamena, mješovito ziđe). Visoko duktilni mortovi niskog modula elastičnosti, ojačani vlaknima, SANACIJSKI MORT 1K / SANACIJSKI NHL MORT 1K / SANACIJSKI MORT 2K  / SANACIJSKI NHL MORT 2K (ovisno o zahtjevu projekta) u sustavu sa alkalno otpornom ARG ili karbonskom mrežicom C osiguravaju posmično i vlačno ojačanje ziđa kao i povećanje duktilnosti cijele konstrukcije. Ojačanje SAMOBORKA FRCM sustavom primjenjuje se, ovisno o projektu, jednostrano ili obostrano uz izvedbu poprečnog sidrenja kojim se onemogućava „odvajanje“ i povećava statička učinkovitost primijenjenog sustava.

 

Dodatno ojačanje sidrenjem

 

Dodatno sidrenje osigurava veću učinkovitost FRCM sustava ojačanja nosivih zidova te njihovo povezivanje s okolnom konstrukcijom. Sidrenje se, ovisno o projektu i vrsti zida, izvodi samo s jedne strane zida JEDNOSTRUKIM SIDROM ili s obje strane DVOSTRUKIM SIDROM.


Detalje te postupke primjene vidjeti na tehničkom priručniku: SANACIJE  I OJAČANJA U PROTUPOTRESNOJ OBNOVI.