Novosti

VIŠE OD BETONSKIH PLOČA

Gradnjom krovova od materijala koji reflektiraju svjetlost poput betonskih ploča mogu se znatno smanjiti visoke temperature krovova, duži je vijek trajanja krovova, bolja je izolacija i samim time smanjena potrošnja energije.

Ljetne temperature u gradovima su od 1.5-6 stupnjeva više u odnosu na okolinu, ali prema nekim procjenama samo 1% od toga čine utjecaj vozila i raznih uređaja, dok preostalih 99% čini utjecaj površina koje akumuliraju sunčevu energiju i povećavaju efekt toplinskih otoka.

 


 

Jedan od načina umanjenja efekta toplinskih otoka je i upotreba materijala koji u većoj mjeri odbijaju sunčevu energiju, time smanjuju zagrijavanje objekata i doprinose smanjenju troškova hlađenja i povećanju ugode.

U većini slučajeva, kad netko poželi učiniti svoj dom ''zelenijim'' neće pomisliti na ravan krov i njegovu oblogu kao ni na betonska opločenja i njihovu ulogu u svojoj okolini. Međutim, upotreba određenih tipova betonskih ploča i opločnika može doprinijeti smanjenu zagrijavanja.

 

 

Za to značajne karakteristike proizvoda objedinjuje faktor refleksije SRI (Solar Reflectance Index) kojim se površine ocjenjuju od 0-100 ( za ravne krovove je ciljana vrijednost do 78, za kose do 29). To se ne odnosi isključivo na bijelu boju, već sve hladne tonove.


 

Za primjer dajemo usporedbu faktora reflesije betonskih ploča 40x40x3,8 cm od prešanog betona u bijeloj i sivoj boji. Vidljivo je da bijela ploča znatno više odbija toplinu od iste takve sive.


 

Navedeno bi trebao biti dovoljan motiv da kod odabira obloge ravnih krovova cijena ne bude presudan faktor (često se ugrađuju najjeftinije ploče jer krov nije ''vidljiv'' pa je manje bitna estetika).

 

 

Isto tako, kad je riječ  o vanjskom prostoru, terasama, stazama, dvorištima, ugodu u ljetnim mjesecima možemo povećati smišljenim uređenjem svog okoliša.

 

U nekim zemljama postoji trend uređenja ravnih krovova, terasa i sličnih površina u funkciji smanjenja efekta toplinskih otoka.

 

Za postizanje navedenog preporučujemo ploče Mljet, Brač, Nica i Ploča u boji bijela