Novosti

TORKRET BETON u protupotresnoj obnovi

Primjena mlaznog betona, odnosno torkretiranje u kombinaciji s prethodno postavljenom armaturom je tradicionalna, najčešće primjenjivana metoda u sanacijama i ojačanjima zidanih konstrukcija. Takvim se načinom povećava tlačna, vlačna i posmična čvrstoća ziđa kao i otpornost čitave konstrukcije na potresna opterećenja.

Torkretiranjem zidane konstrukcije gotovim TORKRET BETONOM C 25/30 / TORKRET BETONOM C 30/37 / TORKRET BETONOM R 25/30 / TORKRET BETONOM R 30/37 suhim ili mokrim postupkom dobivamo kompozitni zid u kojem vanjski armirano betonski sloj omogućava prihvat posmičnih sila i osigurava kompaktnost zida.
 
Samoborka d.d. je u mogućnosti, ovisno o zahtjevu projekta,  ponuditi TORKRET BETON traženih svojstava i granulacije, s ubrzivačem ili bez ubrzivača, u vrećama, silosu ili mikseru. 
 
 
 
Detalje te postupke primjene vidjeti na tehničkom priručniku: SANACIJE  I OJAČANJA U PROTUPOTRESNOJ OBNOVI.