Novosti

FRCM SAMOBORKA

Poznata je činjenica da mehanizmi zidanih konstrukcija predstavljaju najveći rizik pri maksimalnom djelovanju koncentriranog opterećenja. Kod potresnih opterećenja najčešći uzrok šteta i ljudskih žrtava je upravo neadekvatno ponašanje zidanih konstrukcija izvedenih primjenom tradicionalnih metoda građenja.

U Hrvatskoj je između 50 i 56 % stambenih građevina zidano, od čega je trećina izgrađena u razdoblju od 1920. do 1965.g. Većina tih građevina projektirana je prema znatno manjim potresnim silama od onih s kojima se računa danas ili se potresne sile nisu uopće uzimale u obzir pri njihovom projektiranju. Osim toga, često se tijekom uporabe građevine provode prenamjene postojećih zgrada ili se iste prilagođavaju trendovima oblikovanja stambenih prostora u prostranije i svjetlije, što dovodi do  intervencija koje imaju za posljedicu narušavanje statike konstrukcije.

 

Takve zidane konstrukcije vrlo su osjetljive na seizmička djelovanja, što su pokazali nedavni snažni i razorni potresi koji su pogodili Zagreb i okolicu, dio sjeverozapadne Hrvatske i Banovinu.

 

 

Većina građevina, na kojima su potresom uzrokovana oštećenja,  osim onih iznimno jako oštećenih i urušenih, se može sanirati i primjereno ojačati. Načelno, gotovo svaka građevina se može ojačati do seizmičke otpornosti koja je u skladu s današnjim zahtjevima ali takav bi zahvat na većini njih bio previše invazivan i financijski neprimjeren.

 

Ipak, postoje tehnike popravaka i pojačanja koje mogu poboljšati seizmičku otpornost zidane građevine, koje se jednostavno primjenjuju a nisu invazivne i skupe.

 

Posljednjih godina FRCM kompozitni sustavi koji kombiniraju nove (tkanine,mreže) i tradicionalne (cementne, vapnen) materijale, postali su preferirani sustav pojačanja zidanih konstrukcija. Najvažniji čimbenik izbora FRCM-a kao ojačavajućeg sustava je njegova kompatibilnost s zidanim podlogama, paropropusnost i visoka otpornost na požar.

 

Samoborka d.d., kao vodeći hrvatski proizvođač građevinskog materijala, predstavlja prvi hrvatski FRCM sustav, razvijen kao tehnološko rješenje za popravak i ojačanja zidanih konstrukcija, uključujući i one pod konzervatorskom zaštitom.

 

SAMOBORKA FRCM je cjeloviti kompozitni sustav koji uključuje anorgansku matricu s pucolanskim djelovanjem  koja omogućuje lakšu i bržu ugradnju te osigurava odličnu fizikalo-kemijsku i mehaničku kompatibilnost sa zidanim i kombiniranim ziđem kao podlogom. Njegova uporaba omogućuje premošćivanje vlačnih i posmičnih naprezanja zidanih objekata te povećanje duktilnosti cijele konstrukcije, uz neznatan utjecaj na arhitekturu građevine.

 

Korištenjem mortova na bazi hidrauličkih veziva unutar SAMOBORKA FRCM sustava osiguravaju se dodatne pogodnosti  kompatibilnosti sa tradicionalnim materijalima potrebne za primjenu na povijesnim građevinama.

 

SAMOBORKA FRCM sustav cjelovita je linija kompozitnih proizvoda za popravak i konstrukcijska ojačanja koju čine:

  • visokoduktilni jednokomponentni mort na bazi hidrauličkog veziva, ojačan vlaknima i polimernim dodacima SANACIJSKI MORT 1K
  • visokoduktilni dvokomponentni mort na bazi hidrauličkog veziva i pucolana, ojačan vlaknima i polimernim dodacima SANACIJSKI MORT 2K
  • mreža od alkalnootpornih staklenih vlakana
  • impregnirane mreža od bazaltnih vlakana

 

Sustav SAMOBORKA FRCM primjenjuje se za jednostrano ili obostrano punoplošno ojačanje nosivih zidova uz primjenu poprečnog sidrenja odgovarajućim sidrima, kao i  za popravak lokalnih pukotina.

 

SANACIJSKI MORT 1K i SANACIJSKI MORT 2K imaju i šire područje primjenje te su pogodni za izvođenje konsolidacije zidanog ili mješovitog ziđa zapunjavanjem sljubnica, izravnavanjem kao i za ojačanja zidanog ziđa ugradnjom odgovarajućih ankera.

Svakako je potrebno naglasiti da je prije svake intervencija na konstrukciji potrebno provesti pregled stvarnog stanja koji uključuje pregled mogućih oštećenja, pregled nosive konstrukcije te uzorkovanje i ispitivanje materijala konstrukcije, čime se procjenjuju njegova mehanička svojstva. Samo prethodna, cjelovita analiza može omogućiti kvalitetno ojačanje i popravak objekta, u svrhu uklanjanja ili drastičnog smanjenja slabosti i nedostataka koji mogu negativno utjecati na pravilno funkcioniranje konstrukcija u slučaju opasnosti

 

Više informacija potražite na www.samoborka.hr ili nazovite tehnološki odjel Samoborke d.d. na broj 01/3322709 ili 01/3322808.