Pitanja i odgovori

BRZI PREGLED 

Dubravko Požgaj / 11.2.2011 22:39

Poštovani,radim balkonski zidić od siporexa te bih želio na njegovu vanjsku stranu navuči teraplast pa me zanima točan postupak po koracima sa kojim materijalima izravnati,impregnirati zid te u kojoj fazi se postavlja mrežica.Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

ODGOVOR

"Zid pregletajte TERATERMO GLET-om uz rabiciranje staklenom mrežicom u sloju gleta. Detaljan opis gletanja možete vidjeti na našoj web stranici TERMOZOL-a tj. u tehničkoj uputi.
Na stranici je prikazano gletanje SAMOTERM-om ali je izvedba gletanja u potpunosti jednaka tj.prvo gletanje + utiskivanje staklene mrežice u svježi sloj gleta i izvedba drugog gletanja nakon 24 sata."

covic dana - dia / 11.2.2011 9:04

Kod sanacije oštečenja na fasadi koja su nastala zbog uticaja vremenskih uslova,loše limarije ili ratnih oštečenje potrebno je odstraniti dio krečnog maltera sa opeke, te ogoljenu i oćišćenu opeku ponovo malterisati.postoji li proizvod koji će pospješiti spoj novog maltera sa opekom, te proizvod koji će poboljšati spoj starog i novog maltera- a sve u cilju da se sprijeći ponovno obrušavanje maltera na prolaznike.
unaprijed hvala

ODGOVOR

Prilikom popravka podložne žbuke potrebno je nanijeti cementni špric i tek onda žbukom VC 50 ili VC 60 ili toplinskom žbukom ožbukati popravke. Preporuka je nakon krpanja cijelu površinu objekta pregletati TERATERMO GLET-om uz armiranje staklenom mrežicom u sloju gleta kako bi se postojeća podloga ujednačila jer će krpanje biti vidljivo. Nakon gletana nanijeti završnu žbuku prema izboru (mineralnu, silikatnu, akrilatnu ili silikonsku) prema izboru iz naše ton karte.

David Dujmović / 11.2.2011 20:36

U kući (20 godina staroj i izvana ožbukanoj)na Pagu koja je blizu mora te izložena posolici i buri zimi je velika vlaga. U kući se ne boravi stalno nego se dođe povremeno.
Kako bi otklonili navedenu vlagu unutar kuće razmišljamo o postavljanju stiropor fasade i neke završne žbuke.
Koje materijale preporučate ?
Hvala !

ODGOVOR

Možete ugraditi toplinski sustav s pločama ekspandiranog polistirena, ali će vam se ista pojava vlage pojavljivati ako se u objektu ne boravi često. Umjesto ugradnje sustava možete objekat samo pregletati TERATERMO GLET-om uz armiranje staklenom mrežicom u sloju gleta i završnu obradu akrilatnom ili silikonskom žbukom prema izboru iz naše ton karte.
Ako je moguće potrebno je boraviti što češće u objektu u hladnijim mjesecima ali i zbog velike razlike u temperaturi vanjskog i unutarnjeg prostora tj.grijanog i negrijanog.

Darko Šimunić / 10.2.2011 23:02

Na zidove kuće sam stavio stiropor 8 cm. Međutim, mislim da još dosta gubitaka topline imam preko stropova prema negrijanom tavanu. Ploča (deka) prema tavanu izvedena je sa gredicama i ulošcima + 6 cm betona odozgo.
Gore je negrijani zračni prostor visine od 25cm - 2m do krovne konstrukcije (rogovi-daske-smolasti papir-letve-crijep). Kako tavan ne mislim koristiti dali mogu odozgo na betonsku ploču (deku) priljepiti stiropor i pregletati (kao fasadni sustav za zidove)? Da li u tom slučaju morama staviti PE foliju kao parnu branu i gdje?
Tavan je prozračivan.

ODGOVOR

Na podu tavana ne možete izvoditi toplinski sustav i ne možete ga gletati, već samo možete toplinski izolirati pod ili sa stiroporom ili s kamenom vunom kao obrnuti krov.
Za izolaciju podova morate se obratiti tvrtkama FIBRAN ili KNAUF INSULATION koje proizvode za toplinsku izolaciju i koje imaju riješene detalje izvedbe.

Tomislav Basar / 9.2.2011 13:54

Koje ljepilo preporučavate za ljepljenje vašin ukrasnih fasadnih ploča na sokl zida na kojem se nalazi XPS pregletan i armiran mrežicom te završno obrađen samoterm gletom, jel treba kakva impregnacija prije ljepljenja te kolko se treba čekati vremenski nakon završne obrate samoterm gletom prije samog ljepljenja ukrasnih ploča

ODGOVOR

Lijepljenje fasadnih ploča treba izvesti ljepilom TERATEKT F, na podlozi staroj min 10 dana. Podlogu prethodno samo navlažiti vodom.

Dalibor Rade / 8.2.2011 15:13

Imam dvije sobe koje su ožbukane na grubo i sad treba stviti finu žbuku.Mali problem je što su dva zida od porobetona i ta dva nisu žbukana.Pitanje-dali sva četri zida pregletati sa vašom f-900 finom žbukom ili sva četri pregletati sa vašom tankoslojnom žbukom za porobeton.Molim pomoć.Hvala

ODGOVOR

Ukoliko je tekstura grube žbuke pogodna za gletanje preporučamo koristiti TERANIL. Sve površine (gruba žbuka, Ytong) dobro otprašiti, te neposredno prije gletanja impregnirati vodom razrijeđenim UNIVERZALKONCENTRAT GRUND-om. TERANIL nanositi u dva sloja. Na površinama porobetona u prvi svježi sloj TERANIL-a utisnuti staklenu mrežicu SM 20 IN po čitavoj površini s preklopom od min 10 cm na svim spojevima. Na isti način rabicirati i spojeve ožbukane površine - porobeton.

Kao alternativno rješenje preporučamo obradu obiju ploha TANKOSLOJNOM ŽBUKOM ZA POROBETONE. Prilikom izvedbe pridržavati se tehničke upute.

Ivo Drezga / 8.2.2011 9:51

Može li se odnosno preporuča li se izrada toplinske fasade sa extrudiranim
(XPS 300) polistirenom debljine 3 cm.
Hvala.

ODGOVOR

Prema važećim propisima u RH za izvedbu vanjske toplinske izolacije smiju se ugraditi isključivo certificirani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju. Certifikacija se provodi u skladu sa važećim normama koje predviđaju isključivo za sustave s ekspandiranim polistirenom (EPS), odnosno mineralnom vunom.
Kod izvedbe sustava sa extrudiranim polistirenom, koji nije moguće certificirati) smiju se ugrađivati isključivo ploče deklarirane kao fasadne.

Miroslav Repač / 7.2.2011 10:22

Molim gdje mogu vidjeti slike ili nešto o bojama po vašoj ton karti sa šiframa zanima me koja je boja i kako izgleda po šifri. Hvala.

ODGOVOR

"Naše štampane ton karte možete vidjeti u svim bolje opremljenim trgovinama građevinskim materijalom koje drže i naše proizvode te u našim prodajnim centrima u Samoboru i u Adžijinoj ulici u Zagrebu.
Ton kartu možete vidjeti i na našoj internet stranici no od računala do računala, a isto tako i računalnog štampača ona će izgledati nešto drugačije."

Tanja / 3.2.2011 16:27

Htjeli bismo napraviti vanjsko otvoreno stubište za dvije etaže. Možemo li to izvesti gotovim betonskim stepenicama i kako? Kome se javiti za detaljnije informacije o tome, može li se negdje vidjeti gotov proizvod?

ODGOVOR

"Na žalost Samoborka ne izvodi građevinske radove. U svom programu nudimo gotova gazišta ručne izrade od običnog sivog betona ili sa završnim slojem od lomljenog ili pranog kulira. Dimenzija gazišta je 80x40x6cm + dimenzija čela 80x5,8x11,5 cm. U nastavku možete pogledati dvije slike izgleda tih stepenica : #1 , #2
Više informacija možete naći u tehničkoj uputi ."

Alen Cerneh / 2.2.2011 19:32

Poštovani,može li se klasična demit fasada obraditi umjesto fasadnom završnom žbukom Teranilom Extra te potom prebojati?

ODGOVOR

Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju tipa TERMOZOL (ili demit fasada) završni se obrađuju sitnozrnatim završno-dekorativnim žbukama.
Ne preporuča se fino zaglađena, bojana završna obrada.